Menu

September har museet haft mycket trevliga besök av grupper med buss liksom att vänföreningen teatermuseet i Malmö kom och hälsade på!
Max Petronella och Linnea har bjudit på lindans, jazzmband, trolleri, harpsolo, diavolojonglering mm. Lennart har guidat museet.